Nieuwe automatische knip/strip machine met inktjet printer

Het coderen van aders in een besturingspaneel is een zeer nauwkeurige en tijdrovende klus. Toch komt steeds vaker de vraag. Om aan deze vraag te kunnen voldoen hebben we geïnvesteerd in een automatische strip/knip machine met hieraan gekoppeld een inktjet printer. Vanuit de elektrische schema's die we ontwerpen kunnen de coderingen en kabellengtes geëxporteerd worden naar de strip/knip machine en printer. Op deze manier kan elke ader voorzien worden van bijvoorbeeld het componentnummer en de aansluiting waarop de ader moet worden aangesloten.   

Deel het op