Imtosoft

Imtosoft is een applicatie die de productbewerkingen van uw machine overzichtelijk houdt en waarin deze bewerkingen grafische geprogrameerd kunnen worden. Het is daarbij online waardoor de bewerkingen ook van een afstand ingeladen kunnen worden en de status van de machine gecheckt kan worden. Imtosoft is ook te combineren met een ERP programma waardoor het plannen van machines optimaler kan verlopen. Met behulp van Imtosof kan de transitie naar Industry 4.0 te gemaakt worden. Voorbeelden van de User interface zijn in de foto's op deze pagina te zien. 

Imtosoft wordt op dit moment ontwikkeld voor plaatbewerkingsmachines.

Deel het op