Retrofit

Een machine is tegenwoordig eerder verouderd dan versleten. Met een besturings update worden de besturings- en de overige automatiseringscomponenten van de machine gemoderniseerd en krijgen een tweede leven met een verbeterde werking en lagere onderhoudskosten.

Naast het vervangen van enkel de besturing kan er ook voor gekozen worden dit te combineren met het reviseren en updaten van de mechanische componenten van uw machine.

Voor

Na

Veiligheids Retrofit

Uw oude machine produceert nog altijd perfect maar hoe staat het met de veiligheid? In de Richtlijn Arbeidsmiddelen is vastgelegd dat werkgevers de verantwoording hebben ervoor te zorgen dat er veilige arbeidsmiddelen en machines op de werkplek zijn.

IMP Automation B.V. bouwt al haar machines en systemen met CE keurmerk volgens de huidige machinerichtlijnen (2006/42/EG). Een update van de machineveiligheid kan variëren van het plaatsen van een hekwerk tot en met een complete mechanische en elektrische ombouw.